Audyt - Szkolenia - Doradztwo | audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza

1. Prowadzenie szkoleń.

SZKOLENIA, KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY SĄ DEDYKOWANE INSTYTUCJOM SZEROKO POJĘTEGO SEKTORA PUBLICZNEGO

Szkolimy w obszarach:

  • Audytu wewnętrznego;
  • Kontroli zarządczej;
  • Budżetu zadaniowego;
  • Kontroli finansowej;
  • Prawa budowlanego;
  • Komunikacji interpersonalnej.


Kierujemy nasze oferty do:

  • Specjalistów i pracowników;
  • Audytorów i kontrolerów;
  • Kadry kierowniczej.


2. Audyt wewnętrzny.

Realizujemy usługi audytu wewnętrznego w obszarze zgodności lub audytu operacyjnego. Zakres audytu i zadane konsultujemy ze zleceniodawcą. Pracujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.


4. Ocena funkcji audytu.

Dysponując Certyfikowanymi Audytorami Wewnętrznymi (CIA) możemy przeprowadzić wymaganą standardami niezależną ocenę zewnętrzną funkcji audytu w urzędzie lub firmie.
 

5. Wdrożenie funkcji audytu w urzędzie lub firmie.

Decyzja o wdrożeniu funkcji audytu w jednostce to dopiero pierwszy krok. Ustanowienie kanałów komunikacji, polityki audytu oraz filozofii kierownictwa jest skomplikowanym procesem. Jako praktyk i niezależny konsultant będzie w stanie wspólnie z klientem wypracować optymalne rozwiązanie w tym zakresie.

 
6. Audyt funkcji ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych oraz akty wykonawcze do niej nakładają na kierownika jednostki szereg obowiązków. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje kontrole przestrzegania przepisów Ustawy w jednostkach przechowujących dane osobowe. Jesteśmy w stanie pomóc jednostce w spełnieniu obowiązków ustawowych.

Jaroty, Stawigudzka 8A/66
10-687 OLSZTYN woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 582 886
fax 89 679 78 18
info@a-s-d.pl