Audyt - Szkolenia - Doradztwo | audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza

Audyt – Szkolenia - Doradztwo działa od września 2009 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy wiele projektów zakresu  audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, audytów zewnętrznych projektów finansowanych ze środków unijnych, audytów organizacyjnych w spółkach komunalnych oraz ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin, aby dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości po rozsądnych cenach.


MARCIN DUBLASZEWSKI, właściciel firmy.

Audytor wewnętrzny mający wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby Cywilnej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilku publikacji z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla kilku firm w Polsce.

Audytor wewnętrzny od 2003 roku. Z pasją podchodzi do zagadnień audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nie tylko przekazuje wiedzę, ale i zapał niezbędny do budowania tych funkcji w firmie czy urzędzie. Specjalizuje się w audytach efektywnościowych z zakresu działalności podstawowej jednostek, szkoli z metodologii audytu oraz zasad i sposobów wdrażania Kontroli Zarządczej. Od marca 2011 uprawniony do przeprowadzania zewnętrznych ocen funkcji audytu w urzędach i instytucjach.

Członek Panelu Audytu Wewnętrznego (Internal Audit Panel) w CEPOL. Tam opiniował i weryfikował wdrożenie Standardów Kontroli Wewnętrznej Komisji Europejskiej na podstawie, których opracowano Standardy Kontroli Zarządczej.

Publikacje:

  • Za kontrolę zarządczą odpowiada szef gminy, Dziennik Gazeta Prawna 27 kwietnia 2011 (nr 81) środa, 27 kwietnia 2011 r. > Tygodnik Samorządowy;
  • Czynności sprawdzające w audycie wewnętrznym, Gazeta Prawna Nr 60 (2182) środa, 26 marca 2008 r. > Tygodnik Prawa Administracyjnego;
  • System audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Gazeta Prawna Nr 26 (2148) środa, 6 lutego 2008 r. > Tygodnik Prawa Administracyjnego
  • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Gazeta Prawna Nr 94 (2216) środa, 14 maja 2008 r. > Tygodnik Prawa Administracyjnego;


MICHAŁ CUPIAŁ, główny ekspert

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe.

Specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych, a także w zakresie zlecania, finansowania i prawidłowego rozliczania zadań organizacjom pozarządowym w tym organizacjom pożytku publicznego.

Obecnie pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz doradza w zakresie ochrony danych osobowych jednostkom sektora finansów publicznych oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie.

Jest stałym członkiem zespołu Assessment/Development Center.

W celu dopełnienia swoich kompetencji w zakresie optymalizacji procesów i organizacji pracy studiuje psychologię na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.


Jaroty, Stawigudzka 8A/66
10-687 OLSZTYN woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 582 886
fax 89 679 78 18
info@a-s-d.pl