Audyt - Szkolenia - Doradztwo | audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza

Naczelną zasadą zespołu ASD jest zachowanie standardów najwyższej jakości przy każdym zleceniu. Każdorazowo zakres usługi konsultowany jest z klientem a jej szczegóły oraz spodziewane rezultaty opisywane są w umowie. Uważamy, że najlepszą reklamą firmy doradczej są opinie jej klientów. Co myślą o nas osoby, które nam zaufały?


Audyt

Zgodnie ze Standardami Audytu Wewnętrznego nasze działania cechuje dbałość o jakość rozumianą jako rzetelność przeprowadzonych badań, obiektywizm w ocenie zebranego materiału oraz niezależność w formułowaniu opinii. Wysoką jakość usług audytu gwarantuje nasza wewnętrzna procedura audytu wewnętrznego. Jej elementem jest konieczność stosowania ankiet poaudytowych. Ich wyniki zostaną opublikowane poniżej.


Szkolenia

Zgodnie z polityką ciągłego podnoszenia jakości nasi trenerzy stosują własne ankiety oceny szkolenia (AOS). Stosujemy je niezależnie od ankiet klienta, gdyż dzięki zastosowaniu tej samej metodologii i skali ocen możemy ocenić postępy w doskonaleniu warsztatu szkoleniowego oraz komunikacji ze słuchaczami.

Ankiety pouadytowe

Zobacz nasze referencje

Rejestry

Zobacz nasze referencje

Jaroty, Stawigudzka 8A/66
10-687 OLSZTYN woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 582 886
fax 89 679 78 18
info@a-s-d.pl