Audyt - Szkolenia - Doradztwo | audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza

Wdrażanie funkcji audytu, procesów kontroli zarządczej czy  zarządzania ryzykiem  nie jest łatwe dla osób, które nie miały z tymi zagadnieniami wcześniej do czynienia.

Dzięki usługom polegającym na wdrożeniu konkretnych rozwiązań będa Państwo w stanie wywiązać się z obowiązków nałożonych ustawami czy zaleceniami Rad Nadzorczych.
 

Audyt wewnętrzny.

W ramach tego obszaru proponujemy zbudowanie od podstaw funkcji audytu. W zależności od oczekiwań Klienta oraz specyfiki konkretnej jednostki przeanalizujemy i wdrożymy:

  • Kartę audytu wewnętrznego (Audit Charter)
  • Procedurę audytu wewnętrznego
  • Opis stanowiska pracy audytora, asystenta audytu
  • Stworzenie pierwszego Rocznego Planu Rocznego
  • Pomoc w rekrutacji audytora lub wyborze zewnętrznego zleceniodawcy


Kontrola Zarządcza

Kontrola Zarządcza jest obszarem budzącym wiele konrowersji i wątpliwości. Pomoc specjalisty, mającego szerokie doświadczenie we wdrażaniu i ocenie kontroli zarządczej przyczyni się do zastosowania najlepszych rozwiązań oraz zaoszczędzi czas pracowników.

Usługa implementacji KZ może dotyczyć:

  • przeprowadzenia wewnętrznego szkolenia dla pracowników jednostki
  • inwentaryzacji istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej
  • identyfikacji ewentualnych luk w mechanizmach Kontroli Zarządczej
  • propozycji w jaki sposób uzupełnić ewentualne luki

Jaroty, Stawigudzka 8A/66
10-687 OLSZTYN woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 582 886
fax 89 679 78 18
info@a-s-d.pl